Nu har vi fastställt datum för Boulemästerskapet. Det blir 22-09-08 på Övrapsbanorna i Dalsjöfors kl 10.00.

Vi spelar tre Monrad och slutspel. Vi spelar dubbel vilket innebär att man kan spela två damer eller två herrar eller en dam och en herre.

Anmälningsavgift 50:- Vi spelar om träsnidaren Henriksson vandringspris och pengar.

Vi bjuder på fika.

Anmälan till Kjell Engström. Tel 070-567 15 09, kjell0705671509@yahoo.se, senast 22-09-05.

Väl mött hälsar Kjell

 

 

Jan Hjalmarsson presenterar Povel 100 år. Ett musikaliskt frosseri ur Ramels låtskafferi. Tillsammans med Alexandra och Göran Åhlfeldt samt kören Scenfolket.

Biljettpris 240 kr. Ordinarie pris 360 kr.
Speltid: ca 2,5 timma inkl paus.

Lördag 15/10 kl 15.00.

Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99.

 

Rabatterade teaterpriser.
Två tillfällen är bokade till varje föreställning. ”Antigone”  onsdag 21 september kl. 19.00 samt lördag 24 september kl. 18.00. Lilla scenen, pris 85 kr.
”Små äktenskapliga brott” torsdag 29 september samt lördag 1 oktober kl. 18.00. Stora scenen, pris 100 kr.
Dessa priser gäller endast första veckan efter premiären, för oss, eftersom jag är teaterombud. Därför vill jag gärna veta senast 1 september, om intresse finns.
Anmälan till gunn-britt.scherdin@telia.com eller 070-6517699.

 

Antigone

En mörk, vacker och oväntad utgrävning genom ett taktilt kollage av minnen, utsatthet, sorg och kärlek.

Antigone bryter mot lagen och riskerar sitt liv för rätten att begrava sin älskade broder. Men bara genom att finnas till tycks hon störa maktordningen. Antigone, av grekiska antimot” och gonefödelse”. Berättelsen om Antigone är en resa ner i det fördolda, om arvsynd och ärvd makt.

Se vidare Borås Stadsteaters hemsida.

Små äktenskapliga brott

En filmisk relationsdeckare i förvillande jakt på svar.

Gåtorna är många när Lisa och Gilles kommer hem till lägenheten igen efter vistelsen på sjukhuset. Gilles har under oklara omständigheter utsatts för ett trubbigt våld mot huvudet som lämnat honom fullständigt oviss om sitt tidigare liv. Eller? I ögat av stormen som blåser upp runt om dem är spelplanen full av överraskande vändningar som sätter relationen på spel. Nya omständigheter avtäcks, bedrägligt lugn störtar ner i nya skräckscenarier och skört förtroende går i kras. Samtidigt som de trevar efter varandra turas de om att lägga nya bitar av sylvassa fakta till pusslet som tids nog ska avslöja en ny, förbluffande sanning.

Se vidare Borås Stadsteaters hemsida.

Enligt önskemål kör vi nu igång med spontanträffar på fredagar på Knallefiket, Alidebergsgatan 2, Borås.
Kom som du är för att ta en fika eller bara slinka in för en pratstund med gamla kollegor.

Knallefiket är både ett café och en butik. Här kan du äta frasiga våfflor och goda mackor till ett billigt pris.

Vi kör första träffen fredag 16 september kl.10. Carina Svensson är ansvarig för träffarna. Kontakta gärna henne för vidare information.
Telefon, 073-3370157.

Borås, Kinna, Svenljunga och Ulricehamn är välkomna. Ingen anmälan behövs.

Kallelse till extra årsmöte i Televeteranerna inom fd Borås Teleområde onsdagen 18 maj kl 10.00.
Vi kommer att genomföra mötet som ett telefonmöte.

Ni som vill vara med per telefon anmäler er till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99, senast 14 maj. När ni anmäler er kommer ni få telefonnummer och kod till mötet. Ni kommer att kunna koppla upp er tidigast kl. 09.50. Tänk på att ha det tyst omkring er. Anledningen till anmälan är att vi ska kunna beställa rätt antal linjer och att vi behöver veta hur många som är med på årsmötet.

Föreningens nyvalda kassör har tyvärr meddelat att vederbörande beslutat att avgå omgående på grund av personliga skäl.
Enligt stadgar måste då kallas till extra årsmöte för fyllnadsval av ny ledamot på ett år.

Valberedningen föreslår nyval av Ulla Åkerfeldt på 1 år.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Godkännande av dagordning
9. Val av ny ledamot
10. Årsmötets avslutande Väl mött hälsar styrelsen

Först och främst vill jag tacka för förtroendet, som jag har fått som ordförande för Televeteranerna.

För er som inte vet vem jag är så var jag anställd vid Televerket/ Telia 1968–2011, det blev alltså 43 år. Jag började som semestervikarie på AGF-stn i Borås. Därefter blev det dirigering, införande av TAD Fiplex och Telsims. Förbättring av leveranstider för ISDN osv. De sista åren var jag placerad i Farsta och arbetade med affärsutveckling för bredbandsprodukterna samt som projektledare. Ett projekt var när Försäkringskassan skulle lägga ner de flesta av sina kontor i Sverige och där Försäkringskassan inte alls var nöjda med Telias leveranser. Vi lyckades vända detta till en nöjd kund. I samband med detta fick jag också besöka Försäkringskassans huvudkontor i Sundsvall, tillsammans med Försäkringskassans projektledare för leveranser, som det visade sig att han bodde i Gånghester.

Idag arbetar jag lite extra som teatervärd och i receptionen på Kulturhuset, samt som tentavakt vid Högskolan.

Våren är i antågande, vi har flyttat fram klockan och små vårtecken börjar komma upp i trädgårdarna. Många av er känner nog precis som jag att det känns skönt att få träffas igen. Ett sådant exempel var vid vårt årsmöte på Ribbingsgården i mars, dit det kom 84 televeteraner, stort tack till gamla styrelsen som fixat denna träff. Jag har också förstått att de lokala klubbarna är på gång med aktiviteter. Jag är mycket tacksam för om ni kontaktar oss i styrelsen gällande aktiviteter och synpunkter som ni vill att vi skall ta tag i.
Gunn- Britt Scherdin
Ordförande

Telningen 2 2022 finns nu att läsa på hemsidan.
Se vidare under fliken Medlemstidning.

Trevlig läsning!

 

Platsen för årsmötet är ändrad till Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32, Borås