Årsmöte 2021

Årsmötet hölls som ett telefonmöte den 23 mars på grund av pandemin. Anmälda till
mötet var 16 st medlemmar.

Mötesförhandlingarna inleddes med att Sören Larsson hälsade alla välkomna,
parentationen för de medlemmar som inte finns med oss längre flyttas till nästa fysiska
möte. Alla dokument till årsmötet fanns i Telningen 1 2021.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Marie-Louise Ström och till sekreterare
valdes Jan Aronsson. Till protokollsjusterare valdes Gunn-Britt Scherdin och Lennart
Frejd.

Sören Larsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2020.

Ulla Åkerfeldt gick igenom bokslutsrapport för 2020, ekonomin är god i föreningen. Då klubbarna haft lite verksamhet under 2020 har aktivitetspengar till klubbarna inte betalats ut så de kvarstår till aktiviteter 2021 som då slås ihop med bidraget på 75 kr för 2021.

Stefan Apelgren läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften för 2022 beslutades till 150 kr, och av detta kommer 75 kr att överföras till klubbarna om medlemsavgiften betalas före 28 februari 2022.

Lars-Åke Larsson redogjorde för valberedningens förslag som klubbades igenom.

Ordförande för år 2021      Omval         Sören Larsson.
Ledamot för 2021-2022    Omval         Jan Aronsson.
Ledamot för 2021-2022    Omval         Cai Mellstedt.
Ledamot för 2021-2022    Omval         Birgitta Torelund.
Revisor 2021-2022             Omval         Stefan Apelgren.

Revisor 2020-2021             Vald 2020   Gull-Britt Ekblad.
Revisorssuppleant 2021    Omval         Ann-Marie Ottosson Carlsson.
Revisorssuppleant 2021    Omval         Kurt Joelsson.

Kontaktombud.
Borås                                               Omval      Carina Svensson.
Kinna/Varberg                               Omval       Lars-Erik Fägersten.
Svenljunga                                     Omval       Lennart Skoog.
Ulricehamn                                    Omval       Anne-Marie Olander.
Lidköping/Skara                           Omval       Sören Larsson. .
Mariestad/Töreboda                   Omval       Tomas Malmsten.
Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg     Omval        Håkan Ludvigsson.
Vara/Herrljunga                            Omval       Per-Olof Holmström.
Falköping                                       Omval      Jan Aronsson.

Valberedning .
Sammankallande:         Omval          Lars-Åke Larsson.
Nyval           Bengt Persson.
Nyval           Ewa Cronehag.

Styrelsen kommer att avtacka de som avgått 2019 och 2020 på nästa fysiska möte.

Sören Larsson tackade Marie-Louise Ström för väl utfört arbete som mötesordförande.

Årsmötet avslutades av Sören Larsson.