Televeteranerna

Välkommen till oss på Televeteranerna.

Våran förening har alltid varit mycket aktiv. Under de första åren arrangerades många resor och studiebesök. Komossevandringarna, som startades av Torsten Sandqvist i Ulricehamn och där Jönköpingsveteranerna inbjöds, pågick i många år. De årliga bouletävlingarna mot våra vänner i Jönköping lockar många deltagare.
Under senare år har aktiviteterna ökat och alla lokalklubbar har aktiviteter av olika slag.

Senaste nyheter