Om oss

Verksamhet

Våran förening har alltid varit mycket aktiv. Under de första åren arrangerades många resor och studiebesök. Komossevandringarna, som startades av Torsten Sandqvist i Ulricehamn och där Jönköpingsveteranerna inbjöds, pågick i många år. De årliga bouletävlingarna mot våra vänner i Jönköping lockar många deltagare.
Under senare år har aktiviteterna ökat och alla lokalklubbar har aktiviteter av olika slag.

Möten och lokalträffar

Förutom årsmötet  har vi aktiviteter i form av mer eller mindre regelbundna träffar i våra ”lokalklubbar”.

I Borås, Ulricehamn, Svenljunga, Vara och Skövde samlas man oftast en gång i månaden att träffas och prata om gamla och nya tider. Dessutom har man i Vara-Herrljunga, Falköping-Tidaholm, Skara-Lidköping och Mariestad-Töreboda och Ulricehamn olika träffar och studiebesök. Borås har man ofta något studiebesök och teaterbesök. Julbord brukar anordnas i Borås, Falköping-Tidaholm, Skövde-Hjo-Karlsborg, Mariestad-Töreboda, Skara-Lidköping och Vara-Herrljunga.

Kontaktombud

En gång om året samlar vi alla kontaktombud till en träff bl a för att inspirera till lokala aktiviteter och rekrytering av nya medlemmar. Under 2012 införde vi en belöning i form av en trisslott till alla medlemmar som värvar en ny medlem.

Styrelsen

Styrelsen träffas fyra gånger om året och medlemsbladet Telningen utkommer fyra gånger per år.

Minnen

För att leva upp till stadgarna har vi under årens lopp samlat olika typer av ”minnesmaterial” i form av foton, urklipp, publikationer m.m.
Vi har 4 900 ID-kort, mellan 6 000 och 7 000 foton, över 2 000 dia, ett antal urklippsalbum, bl a alla urklipp med televerksanknytning från Borås Tidning 1963-91, men även urklipp från Skaraborg. Vidare har vi en komplett samling av alla ”Telningar”. Några videofilmer från lussefesterna på Telekontoret från 90-talet finns också i samlingarna.