Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 genomfördes som telefonmöte den 14 maj.

Årsmötet 2020 var planerat till Lundsbrunn den 19 mars men på grund av Covid-19
fick styrelsen ställa in allt bara några dagar innan, allt enligt myndigheternas
rekommendationer.
Årsmötet flyttades till den 14 maj och hölls som ett telefonmöte. Anmälda till mötet var
16 st medlemmar.

Mötesförhandlingarna inleddes med att Sören Larsson hälsade alla välkomna.
Parentationen för de medlemmar som inte finns med oss längre flyttas till nästa
fysiska möte. Alla dokument till årsmötet fanns i Telningen 2 2020.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till sekreterare valdes Jan Aronsson, Protokollsjusterare valdes Ann-Marie Ottosson-Carlsson och Marie-Louise Ström.

Sören Larsson läste upp verksamhetsberättelsen och bokslutsrapporten för 2019.

Stefan Apelgren läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften för 2021 beslutades till 150 kr, och av detta kommer 75 kr att överföras till klubbarna om medlemsavgiften betalas före 28 februari 2021.

Börje Storm redogjorde för valberedningens förslag som klubbades igenom.

Ordförande för år 2020 Omval Sören Larsson.
Ledamot för 2020-2021 Omval Ulla Åkerfeldt.
Ledamot för 2020-2021 Omval Marie Lindström. .
Ledamot för 2020-2021 Nyval Hannu Merstrand. Avg Bengt Persson.
Revisor 2020-2021 Nyval Gull-Britt Ekblad. Avg Barbro Johansson.
Revisorssuppleant 2020 Nyval Ann-Marie Ottosson Carlsson. Avg Gull-Britt Ekblad.
Revisorssuppleant 2020 Omval Kurt Joelsson. .
Kontaktombud.
Borås Omval Carina Svensson.
Kinna/Varberg Omval Lars-Erik Fägersten.
Svenljunga Omval Lennart Skoog.
Ulricehamn Omval Anne-Marie Olander.
Lidköping/Skara Omval Sören Larsson. .
Mariestad/Töreboda Omval Tomas Malmsten.
Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg Omval Håkan Ludvigsson.
Vara/Herrljunga Nyval Per-Olof Holmström. Avg Sven Frostberger.
Falköping Omval Jan Aronsson.
Valberedning
Sammankallande: Nyval Hans-Åke Lundqvist Avg Börje Storm. Omval Lars-Åke Larsson.
Omval Inger (Ninni) Johansson.

Styrelsen kommer att avtacka de som avgått på nästa fysiska möte.

Sören Larsson tackade Jonas Gabrielsson för väl utfört arbete som mötesordförande.

Årsmötet avslutades av Sören Larsson.