Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 var i år förlagt på Brunsbo Gästgiveri, Skara

Den 23 mars kunde 81 medlemmar samlas till ett årsmöte på en plats som var ny för oss flesta. Lokalen var fylld till sista plats.
Kaffe med fralla serverades som start för dagen.Mötesförhandlingarna inleddes med att Gunn-Britt Scherdin hälsade alla välkomna och därefter följde det en parentationen med ett tänt ljus och en tyst minut för de medlemmar som inte finns med oss längre.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till sekreterare valdes Birgitta Torelund.
Gunn-Britt gick igenom verksamhetsberättelsen för 2022. Medlemsantalet är nu 409 vilket är en minskning med 12. De lokala klubbarna har glädjande nog kommit igång med aktiviteter under året efter att det under föregående år i stort sett legat på is p g a pandemin.

Ulla Åkerfeldt redovisade bokslutsrapporten och informerade om det ekonomiska läget just nu vilket är bra.

Stefan Apelgren gick igenom revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften för 2024 beslutades oförändrad.

Lars-Åke Larsson redogjorde för valberedningens förslag. Gunn-Britt Scherdin omvaldes som ordförande, Cai Mellstedt, Jan Aronsson och Birgitta Thorelund omvaldes som ledamöter. Fyllnadsval gjordes av Sonia Axelsson då Ulla Åkerfeldt avgick efter 1 år.

Vad gäller kontaktombud blev det ingen förändring. Alla omvaldes. Revisorer och valberedning är oförändrad.

Avgående styrelsemedlemmen Ulla Åkerfeldt avtackades med en blomma och Jonas Gabrielsson fick också ett tack för väl utfört arbete som mötesordförande.

Efter själva årsmötet släpptes lottringarna lösa. 600 lotter gick år i rasande fart.

Ulf Karlström intog därefter scenen, Ulf är ”disponent” på Nya Victoria som är ett andelsägt microbryggeri i Falköping. Han berättade med stor inlevelse om hur öl tillverkas hantverksmässigt. Olika grader av mältad säd och humle är vad som ger ölet karaktär och smak. De tillverkar också olika typer av läsk och must.
De olika ölsorterna finns att köpa på 10 st Systembolag i Skaraborg och kan också beställas.

Därefter intogs en god lunch. Till maten serverades öl från Nya Viktoria som Jan Aronsson levererat till Gästgiveriet.

Efter lunchen äntrade Peder Sveder scenen. Det blev genast full rulle. Han assisterades av sin ”kärbo” Agneta. Han blandade musik med historier och händelser från Tidaholm samt musikfrågor och allsång.

Lotteridragning utfördes med många vinster och många nöjda vinnare.

Till slut tackade Gunn-Britt alla deltagare för visat intresse och att så många kunde närvara och avlutade årsmötet.