Syfte

Enligt stadgarna skall föreningen informera om planerade aktiviteter och dokumentera dessa samt dokumentera medlemmarnas minnen från tiden i Televerket/Telia och samla detta i en skrift som ger en bild av telehistorien inom teleområdet.

I stadgarna står också att föreningen skall ha ett årligt möte på våren och skall vara föreningens årsmöte. Årsmötet skall vart annat år hållas i Älvsborg och vart annat år i Skaraborg.

Föreningen skall vara helt opolitisk.

Härutöver kan olika aktiviteter anordnas i de olika klubbarna såsom resor, studiebesök, månadsträffar, teaterbesök, julbord med mera.