Syfte

Enligt stadgarna skall föreningen vara en förbindelselänk mellan medlemmarna och Telia.

Föreningen skall också dokumentera medlemmarnas minnen från tiden i Televerket och samla dessa så att de ger en bild av telehistorien inom teleområdet.

Föreningen skall också tillvarata medlemmarnas intressen gentemot Telia.

I stadgarna står också att föreningen skall ha två årliga sammankomster, en på våren i form av årsmöte och en på hösten.

Föreningen skall vara opolitisk.

Precis som i många andra föreningar ska vi träffas och trivas tillsammans. Vi har därför avsatt rikligt med ”mingeltid” på våra möten så att vi kan prata om gamla och nya tider med varandra och även ta del av den ganska omfattande dokumentationen som vi samlat under årens lopp.