Skövde

Vi träffas normalt första måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00.