Skövde

Månadsträffar. 

Vi träffas första måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00.

Kommande träffar den 3 februari, 2 mars, 6 april och 4 maj och 2 mars.
Välkomna!