Skövde

Månadsträffar. 

Vi träffas första måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00.

Vårens träffar är inställda.