Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 var förlagt på Jula Hotell & Konferens i Skara, en trevligt mötesplats som vi varit på en gång tidigare.

Eftersom mötet hölls i den stora konsthallen så kunde vi naturligtvis beskåda verk av Anders Zorn, Bruno Liljefors, Jenny Nyström, Carl Larsson m fl.
Mötesförhandlingarna inleddes med att Kjell Engström hälsade alla välkomna och kunde konstatera att det var 118 medlemmar som var närvarade på detta möte.
Han berättade att vi idag är 512 medlemmar och när föreningen startades för 30 år sedan så trodde alla att denna förening skulle minska i antal, men det blev istället tvärtom. Därefter följde den sedvanliga parentationen för de medlemmar som inte finns med oss längre.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till sekreterare valdes Marie-Louise Ström.
Cai Mellstedt visade alla våra uppgifter på storbild, detta för att värna om miljön och inte använda oss av en massa papper.
Kjell Engström läste upp verksamhetsberättelsen för 2017. Vi har även i år haft en aktiv medlemsvärvning vilket bidragit till det stora medlemsantalet och att vi fortfarande är den näst största föreningen i förbundet Teleseniorerna.
Ulla Åkerfeldt redovisade bokslutsrapporten och pratade om det ekonomiska läget just nu. Styrelsen lade ett förslag om att höja medlemsavgiften som varit densamma sedan föreningen startade. Detta beviljades, 150 kr kommer avgiften att vara fr o m 2019. Björn Karlsson läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Nisse Lundh redogjorde för valberedningens förslag som klubbades igenom och därmed har vi fått en ny ordförande som heter Sören Larsson,  samt en ny ledamot som heter Bengt Persson och Barbro Johansson som valdes till revisor.
Kjell Engström tackade Jonas Gabrielsson för väl utförda mötesförhandlingar.
Därefter avtackades Kjell Engström som varit ordförande i klubben under 18 år med en stor blombukett. Han berättade sedan en hel del roliga händelser som han varit med om under sin arbetstid på Televerket/Telia.
Vi avtackade även Björn Karlsson som varit revisor med en blombukett.

Därefter fick vi möta mannen som minns mer än någon annan nämligen Jonas von Essen som är tvåfaldig världsmästare i minnesteknik, och varit med på TV många gånger. Han kan lägga tusentals siffror, spelkort och
faktauppgifter på minnet snabbare än vad man skulle tro var möjligt. Vi fick bl.a lära oss att träna in hur vi skulle minnas världens tio största länder till ytan. Detta klarade vi under många glada skratt, en väldigt trevlig och
underhållande upplevelse. Därefter fick vi möjlighet att köpa hans böcker.

Sedan intogs en god lunch och alla fick möjlighet att beskåda det jättefinna lotteribordet som hade köps in av Cai, Gunn-Britt och Ulla. Lotterna gick åt med en väldig fart.

Efter detta fick vi en nostalgitripp med Malmbäcks egen Elvis som heter Ehrling Lundberg. Vi fick veta att han tidigare har arbetat som musiklärare under 28 år och även varit kantor i svenska kyrkan. Han berättade roliga händelser ur sitt liv med musiken och spelade många fina låtar från 50- o 60-talet. Det var svårt att sitta still till den svängiga musiken.

Årsmötet avslutades med den populära lotteridragningen och det var många nöjda vinnare.