Skövde

2017-05-11
Våravslutning på Dalénmuseét

Se Telningen nr 3 2017

2017-12-04
Julfirande i Skövde
Se vidare Telningen 2 2018.

2018-12-10
Julfirande
Se Telningen 1 2019

2019-12-09
Julfirande
Se Telningen 1 2020.