Svenljunga

Televeteranerna i Svenljunga hade den 10 augusti en träff på Bynanders Motormuseum.
Se vidare Telningen 3 2021.

“Första-tisdagen-i-månaden-möte” på Motormuseet utanför Svenljunga.
Se Telningen nr 3 2022