Svenljunga

Televeteranerna i Svenljunga hade den 10 augusti en träff på Bynanders Motormuseum.
Se vidare Telningen 3 2021.