Årsmöten

Kallelse till årsmöte i Televeteranerna inom f d Borås Teleområde
Torsdagen 14 maj kl. 10.00.
Vi kommer att genomföra årsmötet som ett telefonmöte eftersom vi inte kunde genomföra årsmötet på Lundsbrunns Kurort som planerat p.g.a. coronaviruset. För de som betalat in årsmötesavgiften 100 kr flyttas denna till nästa möte som planeras i höst på Lundsbrunns Kurort om rådande restriktioner ger möjlighet för personliga sammankomster.
Ni som vill vara med per telefon anmäler er till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon
070-639 69 29 senast 10 maj. När ni anmäler er kommer ni få telefonnummer och kod till mötet. Ni kommer att kunna koppla upp er tidigast kl. 09.50. Tänk på att ha det tyst omkring er. Anledningen till anmälan är att vi ska kunna beställa rätt antal linjer och att vi behöver veta hur många som är med på årsmötet.
Möteshandlingarna nedan återfinns i Telningen nr 2 2020.
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Specifikation till resultat- och balansräkning
Klubbarnas aktivitetspengar
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag
Vi kommer inte att gå igenom alla dokumenten utan ber er läsa igenom dessa innan mötet. Finns frågor besvaras de på mötet efter varje punkt.
Väl mött hälsar styrelsen