Årsmöten

Kallelse till årsmöte i Televeteranerna inom f d Borås Teleområde
Tisdagen 23 mars kl. 10.00.

Vi kommer även i år att genomföra årsmötet som ett telefonmöte p g a pandemin.

Ni som vill vara med per telefon anmäler er till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon
070-639 69 29 senast 15 mars. När ni anmäler er kommer ni få telefonnummer och kod till mötet. Ni kommer att kunna koppla upp er tidigast kl. 09.50. Tänk på att ha det tyst omkring er. Anledningen till anmälan är att vi ska kunna beställa rätt antal linjer och att vi behöver veta hur många som är med på årsmötet.

Nedanstående dokument finns i Telningen nr 1 2021.
Dagordning
Stadgeändring
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Specifikation till resultat- och balansräkning
Valberedningens förslag

Vi kommer inte att gå igenom alla dokumenten utan ber er läsa igenom dessa innan mötet. Finns frågor besvaras de på mötet efter varje punkt.
Väl mött hälsar styrelsen