Årsmöten

Kallelse till årsmöte den 16 mars 2022 på Ribbingsgården
Ribbingsgatan 32, Borås.

Välkomna till vårt årsmöte för Televeteranerna inom f d Borås
Teleområde. Vi hoppas på en trevlig dag för alla med mycket
god mat, underhållning och sedvanliga årsmötesförhandlingar.

På förmiddagen föreläser Ingrid Aronsson och Katarina
Rosenborg från Sparbanken om Digital Ekonomi-
trygghet i vardagen på nätet.

På eftermiddagen underhåller Henry Augustsson. Henry är mannen som blandar visor med västgötska historier och anekdoter från sitt liv.

Priset är 200:- för medlemmar och 500:- för icke medlemmar.

Ersättning med egen bil som utgår med 18.50/mil för föraren.
OBS! Samåkning skall ske där så är möjligt.

Anmälan sker till respektive kontaktombud senast 7 mars.
Kontaktombuden rapporterar till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 070-639 69 29 senast 8 mars.

OBS! Anmälan är bindande!
Viktigt! Meddela om du har önskemål om ”speciell kost” p g a allergi.

Till er som har Internetbank betala gärna årsmötesavgiften 200:- resp 500:- på bankgiro 846-5098 eller Swish 123 212 71 99 några dagar före.

Program:
* 09.30 Samling med kaffe, te och fralla
* 10.00 Årsmötesförhandlingar
* 11.00 Föreläsning Sparbanken
* 12.00 Lunch
* 13.30 Henry Augustsson underhåller
* 14.30 Dragning lotteri och avslutning

Lämplig parkeringsplats, se sid 17
Kontaktombud, se sid 17

Välkomna till en trevlig dag!
Styrelsen

OBS!
Om det p g a restriktioner inte är möjligt med fysiskt möte genomförs mötet som telefonmöte.
Se vidare om telefonmöte sid 13.

Årsmöteshandlingar finns på sid 14-17.