Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 var förlagt på Ribbingsgården, Borås

Äntligen kunde vi efter 2 år samlas för ett fysiskt årsmöte. Hela 84 medlemmar kom till Ribbingsgården i Borås. Kaffe med fralla serverades som start för dagen.
Mötesförhandlingarna inleddes med att Sören Larsson hälsade alla välkomna och därefter följde den en parentationen med ett tänt ljus och en tyst minut för de medlemmar som inte finns med oss längre.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till sekreterare valdes Jan Aronsson.
Sören Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2021. Vi har i år erhållit slutbidrag från Telia Sonera via Telesenioreernas förbund som upphörde vid årsskiftet 2020-2021. Medlemsantalet var 421 den 31 december vilket är en liten minskning. Pandemin har påverkat verksamheten första halvåret 2021 och under hösten kom verksamheten igång i de flesta klubbarrna.

Ulla Åkerfeldt redovisade bokslutsrapporten och informerade om det ekonomiska läget just nu.

Stefan Apelgren läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften för 2023 beslutades till 200 kr.

Lars-Åke Larsson redogjorde för valberedningens förslag och därmed har vi fått en ny ordförande, Gunn-Britt Scherdin och två nya styrelseledamöter, Thomas Fridén och Anita Holgersson.
Vad gäller kontaktombud blev det en förändring i Lidköping/Skara där Lara-Åke Larsson och Stig Rehn ersätter Sören Larsson. Valberedningen är oförändrad.
Styrelse, kontaktombud, revisorer och valberedning för 2022 presenteras på sid 11.

Styrelsenmedlemmarna Sören Larsson, Marie Lindström och Ulla Åkerfeldt avtackades samt en försenad avtackning av Bengt Persson.
Börje Storm fick en försenad avtackning för arbete i valberedningen.
Jonas Gabrielsson som fick ett tack för väl utfört arbete som mötesordförande.

Efter själva årsmötet intog Ingrid Aronsson och Katarina Rosenborg från Sparbanken Sjuhärad scenen.
Vi fick en lättsam föreläsning om de vanliga digitala tjänsterna och möjligheterna de skapar. Bl a hur och varför man använder BankID, hur Swish förenklar vardagen, fördelar med näthandel, säkerhet – hur man skyddar sig mot bedrägerier och inte minst betydelsen av framtidsfullmakt.

Därefter intogs en god lunch.

Efter lunchen kom en något försenad Henry Augustsson. En känd profil från Borås bl a känd för deltagande i ett antal revyer och från Radio Sjuhärad. Han spelade och berättade anekdoter från sin uppväxt i Borås.

Som avslutning blev det kaffe och kaka (bakad av Ulla) samt lotteridragning med många nöjda vinnare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter själva årsmötet intog Ingrid Aronsson och Katarina Rosenborg från Sparbanken Sjuhärad scenen.
Vi fick en lättsam föreläsning om de vanliga digitala tjänsterna och möjligheterna de skapar. Bl a hur och varför man använder BankID, hur Swish förenklar vardagen, fördelar med näthandel, säkerhet – hur man skyddar sig