Vara-Herrljunga

2017-05-17
Vårträff hos Lennart Jonsson

Se Telningen nr 3 2017

2018-05-16
Våravslutning
Se Telningen nr 3 2018

2018-12-05
Jullunch
Se Telningen nr 1 2019

2019-05-15
Våravslutning Lennarts stuga vid Jämnesjön.
Se Telningen nr 3 2019.

2019-12-04
Traditionellt julbord
Se Telningen nr 1 2020.

2022-12-07
Julbord på Godtemplargården/Park Bio.
Se Telningen nr 1 2023

2023-05-24
Våravslutning Jämnasjön
Se Telningen nr 3 2023

2023-12-06
Julbord
Se Telningen 1 2024