Historik

I mars 1990 fanns i Borås Teleområdes personaltidning TELNINGEN ett upprop som löd ”Pensionärer i Borås Teleområde förenen er”. Uppropet hörsammades och den 10 september 1990 bildades en interimsstyrelse för TELEPENSIONÄRERNAS KAMRATFÖRENING (TPK). Ordföranden blev Gösta Nilsson och sekreterare Margit Rosén. Efter någon tid ändrades namnet till TELEVETERANERNA f d BORÅS TELEOMRÅDE.

Enligt de första stadgarna skulle föreningen vara en förbindelselänk och kontaktorgan mellan pensionärer inom Borås teleområde samt mellan pensionärer och teleområdet.

2003 var vi med och bildade Teleseniorernas Förbund, en sammanslutning av alla televeteranföreningar i landet. Interimsstyrelsen tyckte att vår förening hade väldigt bra stadgar så vi fick stå modell för det nybildade förbundet. Förbundets första sekreterare blev Barbro Ihrmark.

Från starten var medlemsantalet strax under hundra. I dag är vi 516 medlemmar och den näst största televeteranföreningen i Sverige.

Ordförande 1990-95 var Gösta Nilsson, 1995-2000 Sten-Åke Calsson och 2000- Kjell Engström.

Vid föreningens bildande deltog: sittande från vänster Maj-Lis Fredberg, Mariestad; Gösta Nilsson, Borås; Sven Torstensson, Lidköping samt stående Bertil Fritzson, Borås; Harry Alfredsson, Mariestad; Karin Wiklander, Borås; Lennart Nyman, Skövde; Sture Kjerrulf, Ulricehamn och Marit Rosén, Borås.