Mariestad-Töreboda

Hej alla veteraner!
Nu tror vi att ni kommer vara vaccinerade och redo för en aktivitet!
Vi anordnar en träff utomhus vid Snapens Friluftsgård.
Det blir den 15 juni kl.13.00.
Ni på bjuds på förtäring och Bo Björk från Mariestads Fyrsällskap talar
om dess verksamhet!
Anmälan senast 8 juni till Tomas 0506-404 09 eller Leif 070-344 42 77.