Mariestad-Töreboda

Julbord

Den 8 december kl. 17.00 inbjuds alla våra medlemmar till ett
mindre julbord på Irenés bar i Töreboda.

Kostnad per medlem 100 kr.

Tag gärna med någon vinst till vårt lotteri.

Anmälan senast den 28 november till Tomas 0506-404 09 eller
till Leif 070-344 42 77.