Medlemstidningen Telningen

Vi har nu återupplivat “Telningen” som var Borås teleområdets tidning för anställda under många år!

Telningen_1_20_HF

Telningen_1_20_LF