Medlemstidningen Telningen

Vi har nu återupplivat “Telningen” som var Borås teleområdets tidning för anställda under många år!

Telningen 2 20 HF
Telningen 2 20 LF