Medlemstidningen Telningen

Vi har nu återupplivat “Telningen” som var Borås teleområdets tidning för anställda under många år!

Telningen 3 20 HF

Telningen 3 20 LF