Vara-Herrljunga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadsträffar

Vi träffas eventuellt nästa gång den  20 maj på Park Bio kl 10.00.
Besked lämnas av Per-Olof Holmström.
Välkomna!

I maj är det så dags för våravslutning den 20:e kl 13.30 vid Lennarts stuga.