Svenljunga

Månadsträffar

Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad.
Nästa träffar blir 4 februari, 3 mars, 7 april och 5 maj.
Plats: Ring Lennart Skoog, 070-611 39 06. Tid 10.00.
Välkomna!

.