Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 var förlagt på Karstorps kursgård, Skövde.

Mötesförhandlingarna inleddes med att Sören Larsson hälsade alla välkomna och därefter följde den sedvanliga parentationen för de medlemmar som inte finns med oss längre.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jonas Gabrielsson och till sekreterare valdes Marie-Louise Ström. Cai Mellstedt visade alla våra uppgifter på storbild. Tyvärr fungerade bara en sida så verksamhetsberättelsen, Gunn-Britt Scherdins motionen och styrelsens förslag fick läsas upp av Sören Larsson, allt för att värna om miljön och inte använda oss av en massa papper.

Sören Larsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2018. Vi har även i år haft en aktiv medlemsvärvning vilket bidragit till det stora medlemsantalet och att vi fortfarande är den näst största föreningen i förbundet Teleseniorerna.

Ulla Åkerfeldt redovisade bokslutsrapporten och informerade om det ekonomiska läget just nu.

Stefan Apelgren läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsavgiften för 2020 beslutades till 150 kr, och av detta kommer 75 kr att överföras till klubbarna om medlemsavgiften betalas före 28 februari 2020.

En motion från Gunn-Britt Scherdin har inkommit före januari månads utgång angående antal av tidningen Telningen som enligt motionen ska ges ut 5 gånger per år, med förslaget var också 5 frågor till styrelsen. Styrelsens förslag är att det är styrelsen som beslutar om antal styrelsemöten och därmed antalet Telningen per år. Styrelsens förslag bifölls av årsmötet.

Nisse Lundh redogjorde för valberedningens förslag som klubbades igenom och därmed har vi fått två nya styrelseledamöter som heter Birgitta Torelund och Jan Aronsson. Klubbar har slagits samman och är
f ro m i år 9 st. Kontaktombuden är för Borås Carina Svensson, Kinna/Varberg Lars-Erik Fägersten, Svenljunga Lennart Skoog, Ulricehamn Anne-Marie Olander, Lidköping/Skara Sören Larsson, Mariestad/Töreboda Tomas Malmsten, Skövde/Hjo/Tibro/Karlsborg Håkan Ludvigsson, Vara/Herrljunga Sven Frostberger, Falköping Jan Aronsson. Nya i valberedningen är Börje Storm och Lars-Åke Larsson.

Från styrelsen avtackades Marie-Louise Ström och Agneta Mellgren med var
sin blombukett.

Vi avtackade kontaktombuden Gull-Britt Ekblad, Ingemar Sjöström, Lars Ekberg
med var sin blombukett. Ej närvarande kontaktombud var Göran Johansson
och Björn Olsson.

I valberedningen avtackades Nisse Lund och Birgitta Torelund med var sin
blombukett.

Sören Larsson tackade Jonas Gabrielsson som fick en blombukett för väl utfört
arbete som mötesordförande.

Därefter fick vi möta Gillis Hellberg och en lektion vad som kännetecknar humor i olika länder och mellan landskapen allt från norr till söder. Många skratt och applåder fick Gillis från deltagarna nu gäller det bara att komma ihåg allt.

Sedan intogs en god lunch och alla fick möjlighet att beskåda det jättefina lotteribordet som hade köps in av Ulla. Lotterna gick åt med en väldig fart.

Efter detta fick vi en nostalgitripp av 50-tals låtar med The Sweet Ladies som för dagen förstärk med en Gentleman. Det var svårt att sitta still till den svängiga musiken.

Årsmötet avslutades med den populära lotteridragningen och det var många nöjda vinnare.