Mariestad-Töreboda

2017-06-14
Försommarträff vid Jonsboda Café
Se Telningen nr 3 2017.

2017-11-10
Höstträff i Brygghuset, Torsö
Se vidare Telningen 2 2018.

2018-05-31
Försommarträff
Se vidare Telningen nr 3 2018

2018-12-04
Julträff Församlingshemmet Töreboda
Se Telningen 1 2019

2019-05-22
Försommarträff på Gamla fängelset i Mariestad.
Se Telningen nr 3 2019.

2019-12-10
Julbord
Se Telningen nr 1 2020

Veteraner på besök hos Mariestads Fyrsällskap
Se Telningen nr 3 2021

2021-12-08
Jullunch på hotell Vänerport i Mariestad.
Se Telningen nr 1 2022

2022-06-14
Solig träff för televeteranerna i Sjötorp.
Se Telningen nr 3 2022.

2022-12-08
Jullunch på Hotell Vänerport i Mariestad.
Se Telningen nr 1 2023

2023-06-08
Försommarträff i Lyrestad
Se Telningen nr 3 2023

2023-12-06
Julbord
Se Telningen 1 2024