Julhälsning och en kort sammanfattning av 2121

Då har det blivit dags att summera 2021. I början av året när vaccinet kom
tändes hoppet om att året kunde bli lite mer åt det normala hållet. Höstmötet
kunde genomföras i Lundsbrunn under oktober månad. Nu väntar vi på att
julborden ska dukas fram.

Årsmötet den 23 mars hölls som ett telefonmöte med 16 st medlemmar.
Styrelsens ordförande är Sören Larsson, v ordförande Marie Lindström, kassör
Ulla Åkerfeldt, sekreterare Jan Aronsson, vice sekreterare Hannu Merstrand,
ledamot Birgitta Thorelund, och ansvarig utgivare av Telningen Cai Mellstedt.
I övriga val inga förändringar.

Ett stort tack till alla medlemmar för de insatser som har utförts det gångna året.
Vi har firat en 104 åring och sex som fyllde 90 år under året.

Under våren 2021 kom de sista pengarna från Telia till klubben.

Önskar alla televeteraner en God Jul och Gott Nytt År så ses vi 2022.
Sören