Hallå alla televeteraner

Hallå alla televeteraner. Kort summering av 2018.

Tiden går fort det känns som igår när jag blev vald som ordförande på årsmötet i Skara i mars tillsammans med en ny i styrelsen, v sekreterare Bengt Persson. Det känns skönt att övriga i styrelsen är gamla i gården. Min korrekturläsare v ordförande Marie Lindström, på tur till svenska akademin. Sekreterare Marie-Louise Ström. Kassör med stenkoll på det ekonomiska, Ulla Åkerfeldt. Ansvarig utgivare av vår egen tidskrift Telningen, Cai Mellstedt och allt i allo ledamot Agneta Mellgren.
Ett stort tack till avgående ordförande Kjell Engström för hans 18-åriga engagemang och alla övriga som lämnat sina uppdrag vid årsmötet.

Jag vill tacka alla medlemmar för det så här långt gångna året och de dagar som är kvar. Vet att många ser fram emot en del aktiviteter under hösten i klubbarna och inte minst julbordet.

Framtiden ser ljus ut för föreningen med en tillväxt på medlemmar och att verksamheten i klubbarna styrs så medlemmarna ser fram emot att träffas om det så bara är över en kopp kaffe.Det viktiga är att träffas och prata.

På höstmötet i Borås blev vi påminda av Tore Hagmans bilder hur det var på 50-talet och framåt. Det är inte alltid det utvecklas som tidigare generationer tänkt sig. Gunnar Carlberg underhöll med sånger och texter som vi alla kunde sjunga med i.
Ett stort tack till alla ni som ordnade maten och underhållningen.

När jag tittar tillbaka på sommaren som var den varmaste på 150 år, så är det inte många som upplevt detta tidigare. Nu har hösten kommit med en ljum vind som troligen går över i lite mer kyla ju längre mot jul vi kommer.
Ser fram emot en lugn jul och nyår och önskar er alla detsamma.
Sören Larsson