Enligt önskemål kör vi nu igång med spontanträffar på fredagar på Knallefiket, Alidebergsgatan 2, Borås.
Kom som du är för att ta en fika eller bara slinka in för en pratstund med gamla kollegor.

Knallefiket är både ett café och en butik. Här kan du äta frasiga våfflor och goda mackor till ett billigt pris.

Vi kör första träffen fredag 16 september kl.10. Carina Svensson är ansvarig för träffarna. Kontakta gärna henne för vidare information.
Telefon, 073-3370157.

Borås, Kinna, Svenljunga och Ulricehamn är välkomna. Ingen anmälan behövs.

Kallelse till extra årsmöte i Televeteranerna inom fd Borås Teleområde onsdagen 18 maj kl 10.00.
Vi kommer att genomföra mötet som ett telefonmöte.

Ni som vill vara med per telefon anmäler er till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99, senast 14 maj. När ni anmäler er kommer ni få telefonnummer och kod till mötet. Ni kommer att kunna koppla upp er tidigast kl. 09.50. Tänk på att ha det tyst omkring er. Anledningen till anmälan är att vi ska kunna beställa rätt antal linjer och att vi behöver veta hur många som är med på årsmötet.

Föreningens nyvalda kassör har tyvärr meddelat att vederbörande beslutat att avgå omgående på grund av personliga skäl.
Enligt stadgar måste då kallas till extra årsmöte för fyllnadsval av ny ledamot på ett år.

Valberedningen föreslår nyval av Ulla Åkerfeldt på 1 år.

Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop av röstberättigade medlemmar
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
7. Val av rösträknare
8. Godkännande av dagordning
9. Val av ny ledamot
10. Årsmötets avslutande Väl mött hälsar styrelsen

Först och främst vill jag tacka för förtroendet, som jag har fått som ordförande för Televeteranerna.

För er som inte vet vem jag är så var jag anställd vid Televerket/ Telia 1968–2011, det blev alltså 43 år. Jag började som semestervikarie på AGF-stn i Borås. Därefter blev det dirigering, införande av TAD Fiplex och Telsims. Förbättring av leveranstider för ISDN osv. De sista åren var jag placerad i Farsta och arbetade med affärsutveckling för bredbandsprodukterna samt som projektledare. Ett projekt var när Försäkringskassan skulle lägga ner de flesta av sina kontor i Sverige och där Försäkringskassan inte alls var nöjda med Telias leveranser. Vi lyckades vända detta till en nöjd kund. I samband med detta fick jag också besöka Försäkringskassans huvudkontor i Sundsvall, tillsammans med Försäkringskassans projektledare för leveranser, som det visade sig att han bodde i Gånghester.

Idag arbetar jag lite extra som teatervärd och i receptionen på Kulturhuset, samt som tentavakt vid Högskolan.

Våren är i antågande, vi har flyttat fram klockan och små vårtecken börjar komma upp i trädgårdarna. Många av er känner nog precis som jag att det känns skönt att få träffas igen. Ett sådant exempel var vid vårt årsmöte på Ribbingsgården i mars, dit det kom 84 televeteraner, stort tack till gamla styrelsen som fixat denna träff. Jag har också förstått att de lokala klubbarna är på gång med aktiviteter. Jag är mycket tacksam för om ni kontaktar oss i styrelsen gällande aktiviteter och synpunkter som ni vill att vi skall ta tag i.
Gunn- Britt Scherdin
Ordförande

Telningen 2 2022 finns nu att läsa på hemsidan.
Se vidare under fliken Medlemstidning.

Trevlig läsning!

 

Platsen för årsmötet är ändrad till Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32, Borås

Årets första nummer finns nu att läsa här på hemsidan. Se Vidare under fliken “Medlemstidning”

Då har det blivit dags att summera 2021. I början av året när vaccinet kom
tändes hoppet om att året kunde bli lite mer åt det normala hållet. Höstmötet
kunde genomföras i Lundsbrunn under oktober månad. Nu väntar vi på att
julborden ska dukas fram.

Årsmötet den 23 mars hölls som ett telefonmöte med 16 st medlemmar.
Styrelsens ordförande är Sören Larsson, v ordförande Marie Lindström, kassör
Ulla Åkerfeldt, sekreterare Jan Aronsson, vice sekreterare Hannu Merstrand,
ledamot Birgitta Thorelund, och ansvarig utgivare av Telningen Cai Mellstedt.
I övriga val inga förändringar.

Ett stort tack till alla medlemmar för de insatser som har utförts det gångna året.
Vi har firat en 104 åring och sex som fyllde 90 år under året.

Under våren 2021 kom de sista pengarna från Telia till klubben.

Önskar alla televeteraner en God Jul och Gott Nytt År så ses vi 2022.
Sören

Medlemstidningen Telningen finns nu här på hemsidan.

Gå till fliken “Medlemstidning” för för att läsa den.