Sydsvenska Boulemästerskapet är inställt p g a Coronapandemin